Praca w firmie P.P.U.H. COLD Spółka Jawna

Aktualne oferty pracy

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesyłanie CV na adres e mail: rekrutacja@cold.pl - wpisując w temacie stanowisko pracy (np. monter urządzeń chłodniczych lub inne).
Obowiązek informacyjny przy rekrutacji

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe COLD Bogdan Chwastek i Włodzimierz Chwastek spółka jawna z siedzibą przy ul. Łany 6 w Bochni , NIP 868 000 08 35 , Numer KRS 0000025917, Regon 850041446
2. Dane kontaktowe:
   - Koordynator ds. ochrony danych: mail: rodo@cold.pl
3. Dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO.
[RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.]
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
   - dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji przetwarzane i przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział
   - dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przechowywane będą przez okres 1 roku od daty ich wpływu do firmy
   - w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
   a) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   b) przenoszenia danych
   c) wniesienia skargi do organu nadzorczego
   d) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację
   e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych
   f) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
      - występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby
      - celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze
      - stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze
      - ewentualnym źródle pozyskania danych
      - udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane
9. Informujemy iż:
   a) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji
   b) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym monecie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.


Aktualna Klauzula

Do składanych CV prosimy o dopisanie aktualnie obowiązującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonej przez firmę PPUH COLD B.W Chwastek Spółka Jawna ul. Łany 6, 32-700 Bochnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także Ustawy z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych Dz.U. z 24 maja 2018r poz.1000”.

Jednocześnie, jeśli chcesz, aby twoje CV było brane pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych koniecznie dopisz:
„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez 1 rok od daty ich wpływu.”

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: rodo@cold.pl